Afbeelding

Een week van de boschwachter: augustus 1900

— Mon 12 Aug 2013 om 10:34

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het Journaal van K. Min, ‘Staatsboschwachter op het Eiland Tessel’. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft inzicht in het werk van deze boswachter. Klaas Min begon voor de oprichting van Staatsbosbeheer (1899) in dienst van de Heidemij met de bosaanleg. In 1895 werd een boomkwekerij aangelegd. Daarna werden er sloten gegraven en wegen aangelegd. De eerste bospercelen werden in 1898 aangeplant. In 1910 vertrok Klaas Min van Texel, om in de omgeving van Venray te gaan werken.
Een greep uit het Journaal van Min: 9. Als voren (sloten maaien en uitdiepen), de dijkgraaf en ander dijkgraaf hier gehad om de beplanting te bezichtigen, deze rond geleid.
Verder door de binnenduinen van de perceelen 7-2 gewandeld. Geen bijzonders voorgevallen. ‘s Avonds regen, zacht weer. Wind ZZO. 10. 2 arbeiders aan ’t wieden, 2 aan ’t sloot maaien en 1 aan de weg. Voorstel tot verkoop van de schuur in de Oude Kooi ingediend, deze is door de storm vernield. Zelf helpen wieden, in de breedwerpige bezaaiing. Namiddag regen, vrisch weer. Nieuwe enveloppen van Rusch ontvangen.
11. Als voren, door de perceelen 8-12 gewandeld, met de pachters over de voordeelen van vroeg maaien gesproken. Weekstaat ingevuld. 5 karren zand verkocht aan P. Ruys?, veehouder “Hemmerkooi”. Helder weer, wind Noord, vrisch. 12. Zondag. Boeken bij gewerkt en brief geschreven aan de Heer Ambtenaar. De geheele dag regen. Vrisch, wind W.N.W.
13. Werk als zaterdag, slechte planten uit de duinbebosching verweiderd. Dit werk zelf gedaan. 1 vracht ruigte aan Remmert Koorn verkocht. Met de voorwerker Klaver over het aanleggen van weideland gesproken (hij is wel leerzaam). Namiddag helder, smorgens betrokken lucht, wind NW. 14. Als voren, door de perceelen 10-3 gewandeld, pachter van perceel 8b/9a aangezegd zijn afwateringssloot te maaien. Schouw gesteld op 31 Aug. A.s. Stroobeplanting van de waterstaat bezichtigd, dit wordt zeer goed gedaan. Helder weer. Wind NO.
15. Als voren, zondag voor de katholieken. met mijne vrouw de beplanting bezichtigd. Helder weer, wind NO, vlugge wind. 16. Als voren, door de perceelen 11-14 gewandeld. Een onbepaalde hoeveelheid ruigte aan Michiel Kuip (Westen) verkocht. Doch vermoedelijk 3 wagens vol. Helder weer, sterke NO wind.

Oproep: Tesselaar en ook een keer je dag delen? Meld je dan hier aan

'Dag Texel' is een initiatief van Veerder — denk verder, doe meer.

Dagtexel 2012

Magisch pootje over op de Roggesloot

— Mon 26 Sep 2016 om 10:10

“Mooi, zwart ijs! Dit is een kans uit duizenden!” Een paar mannen kijkt glunderend in de camera’s van Nieuwsuur. De blos op hun wangen is dieprood. Ze hebben hoge noren aan hun voeten en leggings aan. Normaal gesproken kan ik mannen in strak

>

De eetbare huiskamer

— Thu 27 Jun 2013 om 09:20

Afgelopen weekend was ik weer even op het eiland. Even kijken hoe de sla in de huiskamer erbij stond. In de huiskamer...? Ja u leest het goed. Ik heb namelijk voor klifhanger een moestuintje in de huiskamer aangelegd. Ik liet mij inspireren door een

>

Wij wonen in een jongensboek

— Wed 29 May 2013 om 14:29

Vanmorgen vroeg op, 7.45 naar het paviljoen, gister raakten we een dagje naar de overkant, dus er ligt nog wat werk op kantoor. Kassa's opmaken, roosters nalopen, agenda doornemen. De email doe ik later wel even, om 10 uur is het nog vrij rustig op h

>

© Dag Texel 2019. Alle rechten voorbehouden.